O firme Klemo

Súčasný stav firmy:

Ako sme sa stali
z obývačkovej firmy firmou
s celoslovenkým pôsobením


(Video)
video

– počet zamestnancov 18

– V rámci firmy je vytvorené pracovisko pre hendikepovaných zamestnancov – „chránená dielňa“

– Je vytvorená sieť pobočiek firmy, otvorených po celom Slovensku vďaka, ktorým sme bližšie k našej klientele. Prostredníctvom pobočiek zabezpečujeme objednávanie a doručovanie objednávok ku klientom.

– Pestrá ponuka služieb a tovarov – ponukajú ďalšie stránky / zoznam ponuky na našich stránkach

          Kredit a životaschopnosť firmy sa prejavuje aj pri jej verejnoprospešných aktivitách.
Majiteľ firmy sa podieľa ako podporovateľ a sponzor pri spolufinancovaní rozmanitých aktivít v okrese s náplňou vzdelávacou, športovou, kultúrnou, sociálnou.

História firmy:

Rok 1990 – vzniká firma Klemo s hlavným zameraním – výroba pečiatok, vizitiek, tlačovín, a propagačných materiálov.

Začiatky – to bola práca v jednej z izieb trojizbového rodinného bytu, neskôr v prenajatých priestoroch s ľuďmi, ktorí pracovali zmluvne, brigádnicky, prípadne u nich doma.
Rastúci objem práce nám naznačoval, že smerovanie je správne.

Rok 1993 – kúpa prvého vlastného priestoru na dražbe – firma dostáva nové sídlo na Tehelnej ulici

– adaptácia priestorov a inštalácia nového vybavenia.

Rok 1994 – spustenie prevádzky v nových priestoroch so základným stabilným kolektívom – 3 zamestnanci.
Počas ďalších rokov firma expanduje, investuje do prístrojového vybavenia, rozširuje paletu ponúkaných služieb, zdokonaľuje logistiku.
Intenzívne pracovné nasadenie kolektívu prináša skvalitnenie ponúkaných služieb a upevnenie pozície firmy na domácom trhu.
Následné zväčšenie objemu práce si vyžiada ďalšie investície do rozšírenia priestorov.

Rok 1995 –    začatie prístavby k pôvodnej budove.

Rok 1996 –    ukončenie stavebných prác a presťahovanie sa firmy do nových priestorov.

Rok 2005 –    ďalšia etapa prístavby.

Rok 2006 – ukončenie novej budovy, ktorej priestory čiastočne využíva firma Klemo a čiastočne slúžia na prenajímanie.

Rok 2007 – nominácia majiteľa firmy Jozefa Klementa na ocenenie „podnikateľ roka “ udeľovaného inštitúciou Ernst a Young.

Chránená dieľňa

Chránené dielne pomáhajú ľuďom so zníženou pracovnou schopnosťou, ale aj vašim firmám.

          
Otvorili sme chránenú dielňu, kde zamestnávame pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou. Podľa zákona číslo 5/2004 o službách zamestnanosti §64 je každá firma, ktorá má viac ako 20 zamestnancov, povinná zamestnať určitý počet handicapovaných pracovníkov. Pokiaľ tomu tak nie je, podnik zaplatí do štátnej pokladnice finančné prostriedky.

          
Pri prevzatí u nás zrealizovanej objednávky, Vám vystavíme doklad, ktorý je relevantným potvrdením pre to, aby ste neplatili do štátnej pokladnice.

Sme LYONESS

Stali sme sa partnerom nákupného spoločenstva Lyoness a preto Vám aj my môžeme ponúknuť výhody spojené s nakupovaním s Lyoness a to:

          1 % okamžitá spätná náhrada

          
S Lyoness dostanete reálne peniaze späť na Vaše konto zo všetkých nákupov, ktoré uskutočníte u Lyoness obchodných partnerov. Tieto výhody nie sú pre Vás spojené so žiadnymi nákladmi a členstvo v Lyoness je absolútne nezáväzné!

Viac informácií na stránke www.lyoness.sk.