Objednávka vizitiek

Produkt

Štandartné rozmery
Vlastný rozmer - ATYP - š x v (mm)
Počet kusov
Papier

Grafický návrh vizitiek poskytujeme bezplatne. Po spracovaní grafického návrhu Vám bude návrh zaslaný na Vami zadaný email. Až po odsúhlasení grafického návrhu budú vyrobené vizitky a doručené spôsobom, ktorý si v tejto objednávke zvolíte. Vlastný návrh, logo ... môžete vložiť nižšie.

Dodacie a fakturačné údaje

Konečný príjemca:

Meno / Firma
Ulica
Mesto / PSČ
Telefón
Email
quest Objednávka vizitiekOsobné prevzatie na adrese:
Tehelná 4
96001 Zvolen
Spôsob prevzatia
Termín vyhotovenia
quest Objednávka vizitiekIné pokyny alebo poznámky potrebné pre potreby spracovania objednávky ako napr. konkrétne umiestnenie, objednanie rôznych veľkostí alebo rôznych farieb ...
Poznámka
Bezpečnostný kód
 Objednávka vizitiek icon refresh Objednávka vizitiek
Verifikácia úspešná

Nahrať vlastný návrh, logo ...:

Pridať súbor »

Odosiela sa ...